Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1006

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-apr
Jan-Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 986

2 987

2 933

1 005

1 018

974

254

257

249

Fetthalt (%) Fat content

4,23

4,21

4,24

4,24

4,25

4,27

4,25

4,24

4,24

Proteinhalt (%) Protein
content

3,40

3,38

3,40

3,35

3,39

3,40

3,34

3,37

3,37


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.