Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1007

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2010:05
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2010:05
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av nötkreatur minskade under januari-maj 2010

Slakten av nötkreatur minskade med 5,8 % och slakten av svin med 1,0 % under januari-maj 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 4,1 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 1,6 % under januari-maj 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av smör minskade med 25,9 % och produktionen av grädde ökade med 12,5 % under motsvarande period.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)