Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1007

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-maj
Jan-May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

389

374

380

76

73

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

502

479

487

100

95

100

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

162

161

167

32

33

34

1,0 - 2,0 %

519

521

513

220

214

218

44

42

44

< 1,0 %

287

275

257

120

105

102

24

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

39,0

40,1

45,1

7,9

7,9

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

48,9

48,1

46,1

9,8

9,3

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

9,9

11,2

8,3

2,2

2,3

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

23,8

29,6

20,3

5,8

6,6

4,6


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.