Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-juni
Jan-June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 986

2 987

2 933

1 520

1 531

1 472

250

248

241

Fetthalt (%) Fat content

4,23

4,21

4,24

4,21

4,24

4,24

4,11

4,17

4,13

Proteinhalt (%) Protein
content

3,40

3,38

3,40

3,34

3,38

3,39

3,32

3,37

3,36


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.