Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-juni
Jan-June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

905

456

443

448

68

69

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

593

572

577

91

93

91

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

192

193

199

31

32

32

1,0 - 2,0 %

519

521

513

259

253

257

39

40

40

< 1,0 %

287

275

257

142

126

122

21

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

48,4

50,2

55,2

9,4

10,1

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

58,6

57,0

54,6

9,7

8,9

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

11,3

13,2

9,8

1,3

2,0

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

28,5

35,4

25,5

4,7

5,8

5,1


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.