Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan-juni
Jan-June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv Fattened kalv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

29,60

28,17

29,00

14,30

15,04

13,22

1,71

1,84

1,63

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,30

4,24

4,62

2,14

2,40

2,15

0,26

0,29

0,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Kalv Total Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

30,13

28,66

29,43

14,53

15,22

13,42

1,75

1,88

1,67

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,33

4,26

4,64

2,16

2,41

2,16

0,26

0,30

0,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

47,46

44,28

43,26

23,94

23,65

21,73

3,06

2,94

3,00

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

14,68

13,74

13,70

7,47

7,55

6,95

0,95

0,94

0,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

2,61

2,64

2,90

1,11

1,14

0,99

0,19

0,17

0,16

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

1,31

1,32

1,50

0,55

0,58

0,52

0,09

0,09

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungtjur1 Bovine animals1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

150,16

150,19

155,16

75,52

78,96

78,10

14,30

17,02

17,95

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

48,23

48,49

50,72

24,33

25,80

25,55

4,67

5,64

5,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre tjur2 Bovine animals2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

21,64

21,72

23,67

10,79

12,98

11,22

1,91

2,38

2,07

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

7,31

7,38

8,20

3,66

4,50

3,90

0,65

0,82

0,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Tjur Total Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

174,41

174,55

181,74

87,43

93,08

90,31

16,40

19,56

20,18

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

56,85

57,20

60,43

28,53

30,88

29,97

5,40

6,54

6,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

45,54

43,26

52,88

22,45

27,76

26,94

2,55

3,24

3,44

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

12,47

11,86

14,81

6,20

7,88

7,76

0,70

0,91

0,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

111,61

102,17

114,08

44,48

51,42

48,45

5,19

6,21

6,13

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

34,04

31,44

35,63

13,79

16,16

15,27

1,60

1,93

1,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungko Young cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

40,56

37,19

38,09

16,89

18,48

17,04

2,01

2,08

2,19

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

11,14

10,29

10,64

4,71

5,21

4,81

0,56

0,58

0,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Ko Total Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

152,17

139,36

152,17

61,36

69,90

65,50

7,20

8,28

8,32

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

45,21

41,74

46,27

18,50

21,36

20,08

2,16

2,52

2,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Storboskap3 Total Adult cattle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

419,58

401,46

430,05

195,19

214,39

204,47

29,21

34,03

34,94

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

129,21

124,53

135,20

60,70

67,68

64,76

9,22

10,91

11,21


1)      Ålder under 2 år. Age under 2 years.

2)      Ålder över 2 år. Age above 2 years.

3)      I Storboskap ingår stut, tjur, kviga och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm: I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas). Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).