Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1008

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Slakt av större husdjur vid slakteri

3b. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

Jan-juni
Jan-June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaktsvin Fattening pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

2 889,54

2 959,37

2 854,58

1 489,39

1 440,27

1 412,66

222,25

235,15

238,68

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

250,91

257,28

248,63

130,37

126,41

126,33

19,11

20,34

21,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggor Sows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

59,68

57,06

49,90

30,20

25,71

25,81

4,65

4,29

4,67

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

9,70

9,21

8,15

4,78

4,19

4,24

0,73

0,70

0,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galtar Boars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

1,77

1,69

1,34

0,93

0,65

0,65

0,12

0,13

0,13

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,28

0,27

0,21

0,14

0,11

0,10

0,02

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unggris Young pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

11,93

12,32

10,42

5,79

5,03

3,63

0,95

0,95

0,78

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,47

0,47

0,39

0,22

0,20

0,14

0,04

0,04

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unggalt Young boars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

40,70

41,96

40,16

20,79

20,77

17,84

3,19

3,07

2,64

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,43

3,53

3,36

1,77

1,76

1,53

0,27

0,26

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Svin Total Pigs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3 004,11

3 072,40

2 956,43

1 547,36

1 492,43

1 460,63

231,22

243,59

246,90

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

264,87

270,72

260,75

137,32

132,66

132,34

20,18

21,35

22,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häst Horses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

3,00

3,44

3,76

1,58

1,71

1,75

0,19

0,22

0,23

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,85

0,97

1,08

0,44

0,49

0,50

0,05

0,06

0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tackor och baggar Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal) 1000 heads

33,47

31,93

33,79

8,33

10,69

8,94

1,37

1,82

1,33

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

0,94

0,90

0,97

0,24

0,32

0,27

0,04

0,06

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamm Lambs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton) heads

197,54

202,85

221,27

79,48

88,53

84,23

13,93

15,31

14,89

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

3,66

3,73

4,09

1,47

1,68

1,58

0,26

0,29

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Får och lamm Total Sheep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton) heads

231,01

234,77

255,07

87,81

99,22

93,17

15,30

17,13

16,22

Kvantitet (1 000 ton) Quantity

4,60

4,63

5,06

1,71

2,00

1,85

0,30

0,35

0,32


Anm: I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas). Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).