Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1010

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik - 2010:08
Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2010:08
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Slakten av svin minskade under januari-augusti 2010

Slakten av svin minskade med 0,9 % och slakten av nötkreatur med 5,1 % under januari-augusti 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009.

Kvantiteten invägd mjölk minskade med 3,2 % och produktionen av konsumtionsmjölk ökade med 0,3 % under januari-augusti 2010 jämfört med motsvarande period under år 2009. Produktionen av grädde ökade med 8,6 % medan produktionen av mjölkpulver minskade med 25,8 % under motsvarande period.

 

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tons)

 

 

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tons)

 

 

Figur C. Slakt av svin (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tons)