Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1012

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-okt
Jan-Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2007

2008

2009

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

926

915

908

760

749

748

82

83

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 191

1 187

1 172

992

972

968

105

105

100

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

385

390

402

325

331

335

34

36

34

1,0 - 2,0 %

519

521

513

434

426

429

47

46

46

< 1,0 %

287

275

257

233

215

203

24

23

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

94,1

96,5

103,9

79,3

83,4

89,4

8,3

8,9

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

108,8

114,2

107,6

95,9

91,5

88,4

9,3

8,3

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,4

21,0

23,7

17,5

19,8

15,1

1,9

1,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

51,7

57,0

57,6

46,8

51,4

40,6

4,1

2,1

2,5


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.