Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Kontaktpersoner, mer information

Statens Jordbruksverk (SJV)

Marjatta Niemi, 036-15 59 34
statistik@jordbruksverket.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-403X Serie JO - Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 23 februari 2011.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.