Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-dec
Jan-Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 987

2 933

2 863

2 987

2 933

2 863

253

239

234

Fetthalt (%) Fat content

4,21

4,24

4,23

4,21

4,24

4,23

4,26

4,30

4,32

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,41

3,38

3,40

3,41

3,44

3,43

3,47


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.