Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-dec
Jan-Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

915

908

912

915

908

912

79

81

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 187

1 172

1 172

1 187

1 172

1 172

99

101

103

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

410

390

402

410

34

36

39

1,0 - 2,0 %

521

513

518

521

513

518

44

44

45

< 1,0 %

275

257

244

275

257

244

21

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,5

103,9

109,7

96,5

103,9

109,7

9,8

12,0

11,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

114,2

107,6

103,1

114,2

107,6

103,1

9,3

8,1

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,0

23,7

18,6

21,0

23,7

18,6

1,7

1,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

57,0

57,6

48,9

57,0

57,6

48,9

6,4

3,6

4,3


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.