Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Jan-dec
Jan-Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity

78,3

79,8

86,2

78,3

79,8

86,2

6,0

6,7

7,9


Anm.: För år 2010 saknas uppgifter om vilken saluförd kvantitet som inte passerat partihandeln.
Note: Information regarding sold quantity which did not go through the wholesale trade is not available for 2010.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg & Poultry Association.