Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 987

2 933

2 862

260

246

244

260

246

244

Fetthalt (%) Fat content

4,21

4,24

4,23

4,25

4,31

4,25

4,25

4,31

4,25

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,41

3,42

3,43

3,45

3,42

3,43

3,45


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.