Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

915

908

912

79

76

78

79

76

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 187

1 172

1 172

99

97

98

99

97

98

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

410

33

33

34

33

33

34

1,0 - 2,0 %

521

513

518

45

44

44

45

44

44

< 1,0 %

275

257

244

21

20

20

21

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,5

103,9

109,7

7,6

9,0

9,4

7,6

9,0

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

114,2

107,6

103,1

9,8

9,1

9,1

9,8

9,1

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,0

23,7

18,6

2,0

1,6

1,7

2,0

1,6

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

57,0

57,6

48,9

6,4

3,3

3,4

6,4

3,3

3,4


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.