Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers

 

 

Jan-dec
Jan-Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity

78,3

79,8

86,2

78,3

79,8

86,2

6,0

6,7

7,9


Anm.: År 2010 uppskattas det att 22,6 % av saluförd kvantitet inte passerade partihandeln.
Note: For 2010 an estimate of 22.6 % of sold quantity did not go through the wholesale trade.

Källa: Svenska Ägg. Source: Swedish Egg & Poultry Association..