Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1103

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)

 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

272,9

267,2

255,1

1 063,3

1 056,2

1 082,0

1,4

1,2

0,7

Danmark Denmark

130,0

128,4

98,0

1 802,2

1 707,4

1 583,2

1,8

1,6

1,8

Tyskland Germany

1 185,3

1 209,7

1 172,6

4 985,4

5 114,3

5 253,8

43,9

38,6

20,1

Grekland Greece

57,8

56,9

50,8

121,6

119,0

117,6

73,4

72,7

71,9

Spanien Spain

643,2

658,3

476,5

3 439,5

3 484,4

3 290,6

196,2

157,0

124,4

Frankrike France

1 531,9

1 518,2

1 441,5

2 281,2

2 276,7

2 004,2

118,6

110,5

83,3

Irland Ireland

580,8

537,2

513,9

205,3

202,5

195,6

65,9

58,7

55,0

Italien Italy

1 126,7

1 059,3

1 040,5

1 603,3

1 606,0

1 588,4

59,1

57,3

39,6

Luxemburg Luxembourg

9,2

9,8

8,9

9,9

10,0

9,4

0,0

0,0

0,0

Nederländerna Netherlands

385,6

378,4

343,3

1 289,9

1 317,7

1 275,0

16,1

13,6

14,2

Österrike Austria

215,6

221,1

223,6

530,9

525,9

533,4

0,0

7,5

7,1

Portugal Portugal

91,2

108,5

90,0

364,1

381,3

373,4

12,5

11,4

9,5

Finland Finland

88,5

82,5

80,8

213,3

217,1

205,7

0,7

0,8

0,7

Sverige Sweden

133,5

128,8

139,8

264,9

270,8

260,7

4,6

4,6

5,1

Storbritannien United Kingdom

882,1

862,4

849,7

739,0

739,6

720,3

324,7

325,6

302,6

Cypern Cyprus

3,9

4,2

3,0

55,0

59,2

58,1

3,1

3,3

2,7

Tjeckien Czech Republic

79,4

80,0

76,5

360,3

336,5

284,6

1,5

1,8

0,1

Estland Estonia

14,6

14,8

9,5

37,8

39,7

30,8

0,6

0,5

0,1

Ungern Hungary

34,6

32,4

28,8

499,4

460,4

388,7

0,7

0,9

0,2

Litauen Lithuania

56,0

47,6

43,7

99,3

75,9

41,4

0,5

0,5

0,1

Lettland Latvia

22,8

21,4

18,0

40,4

40,7

24,8

0,4

0,6

0,2

Malta Malta

1,4

1,5

1,5

8,0

8,5

7,4

0,0

0,0

0,0

Polen Poland

365,0

381,5

384,4

2 090,6

1 888,0

1 608,2

1,1

1,4

0,8

Slovenien Slovenia

36,2

37,0

35,0

33,2

31,4

24,1

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

23,0

19,8

15,8

113,8

102,4

70,1

0,9

1,0

0,6

Bulgarien Bulgaria

21,7

19,9

4,7

76,3

72,9

38,3

15,5

15,7

5,9

Rumänien Rumania

211,2

190,4

22,4

491,3

455,1

222,1

67,1

58,3

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

8 204,1

8 077,2

7 428,3

22 819,2

22 599,6

21 292,1

1 010,4

945,2

748,1


Källa: Eurostat. Source: Eurostat.