Statens Jordbruksverk                                     11                                                     JO 48 SM 1104

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1654-403X  Serie JO –  Jordbruk, skogsbruk och fiske. Utkom den 19 april 2011.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken

Utgivare av Statistiska meddelanden är Stefan Lundgren, SCB.