Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1104

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-feb
Jan-Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

2 987

2 933

2 862

497

472

470

238

226

226

Fetthalt (%) Fat content

4,21

4,24

4,23

4,25

4,30

4,25

4,25

4,28

4,24

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,41

3,41

3,42

3,44

3,40

3,41

3,43


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.