Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1104

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-feb
Jan-Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

915

908

914

150

148

150

72

72

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 187

1 172

1 178

190

188

189

91

91

92

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

64

64

65

31

32

31

1,0 - 2,0 %

521

513

520

85

85

85

41

41

41

< 1,0 %

275

257

246

41

38

39

20

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,5

103,9

109,7

15,4

17,8

17,0

7,9

8,9

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

114,2

107,6

103,1

19,9

17,6

17,5

10,1

8,5

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,0

23,7

18,6

3,9

3,0

2,9

1,9

1,4

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

57,0

57,6

48,9

12,0

7,0

8,1

5,6

3,7

4,6


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.