Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1105

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-mar
Jan-Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

915

908

914

227

228

227

77

80

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 187

1 172

1 178

288

291

290

98

103

100

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

96

100

99

33

36

34

1,0 - 2,0 %

521

513

520

129

131

131

44

46

45

< 1,0 %

275

257

246

63

59

60

22

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

96,5

103,9

109,7

23,9

27,9

26,7

8,4

10,1

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

114,2

107,6

103,1

29,5

27,4

26,2

9,6

9,8

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

21,0

23,7

18,6

6,7

4,7

4,5

2,8

1,7

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

57,0

57,6

48,9

17,2

11,4

13,6

5,2

4,5

5,6


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.