Statens Jordbruksverk                                                       11                                                                  JO 48 SM 1107