Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–maj
 Jan–May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet  1000 ton Quantity

2 987

2 933

2 862

1 283

1 232

1 223

265

255

253

Fetthalt (%)  Fat content

4,21

4,24

4,23

4,25

4,26

4,23

4,23

4,23

4,20

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,38

3,40

3,41

3,38

3,39

3,41

3,36

3,36

3,39


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.