Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–maj
Jan–May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

915

908

914

374

381

372

73

77

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 187

1 172

1 178

479

489

481

95

100

96

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

161

168

164

33

34

33

1,0 – 2,0 %

521

513

520

214

218

216

42

44

43

< 1,0 %

275

257

246

105

103

101

21

22

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

96,5

103,9

109,7

40,1

45,1

45,2

7,9

8,9

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

114,2

107,6

103,1

48,1

46,1

43,7

9,3

9,2

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

21,0

23,7

18,6

11,2

8,3

7,6

2,3

1,6

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,0

57,6

48,9

29,6

20,5

24,9

6,6

4,6

5,5


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.