Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses


 

 

Jan–maj
Jan–May

Maj
May

Maj
May

Maj
May

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellankalv Fattened kalv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

28,17

29,00

26,21

13,20

11,58

11,22

2,03

1,98

2,11

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,24

4,62

4,24

2,10

1,88

1,84

0,33

0,32

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Kalv Total Calves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

28,66

29,43

26,64

13,34

11,75

11,40

2,06

2,00

2,15

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

4,26

4,64

4,28

2,11

1,89

1,85

0,33

0,33

0,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stut Bullocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

44,28

43,26

41,33

20,71

18,73

17,14

3,75

3,86

3,81

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

13,74

13,70

13,10

6,61

5,99

5,43

1,19

1,23

1,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre tjur Male bovine animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

2,64

2,90

2,72

0,97

0,83

0,84

0,14

0,13

0,20

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

1,32

1,50

1,42

0,50

0,43

0,43

0,08

0,07

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungtjur1 Bovine animals1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

150,19

155,16

157,73

61,94

60,13

62,08

14,46

14,58

16,46

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

48,49

50,72

51,40

20,16

19,62

19,89

4,74

4,80

5,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre tjur2 Bovine animals2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

21,72

23,67

22,02

10,60

9,15

9,12

2,16

2,06

2,10

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

7,38

8,20

7,61

3,68

3,17

3,12

0,76

0,71

0,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Tjur Total Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

174,55

181,74

182,47

73,52

70,11

72,04

16,77

16,77

18,76

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

57,20

60,43

60,43

24,34

23,22

23,44

5,57

5,58

6,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kviga Heifers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

43,26

52,88

53,23

24,52

23,49

24,06

3,90

4,08

4,95

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

11,86

14,81

15,09

6,97

6,78

6,92

1,11

1,18

1,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

102,17

114,08

109,74

45,22

42,30

38,23

6,44

6,36

6,74

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

31,44

35,63

34,36

14,22

13,35

12,12

2,03

2,02

2,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungko Young cattle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

37,19

38,09

37,73

16,40

14,86

14,81

2,42

2,32

2,45

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

10,29

10,64

10,54

4,62

4,20

4,22

0,69

0,66

0,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Ko Total Cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

139,36

152,17

147,47

61,62

57,16

53,04

8,86

8,68

9,19

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

41,74

46,27

44,90

18,85

17,54

16,34

2,71

2,67

2,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:a Storboskap3 Total Adult cattle3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1 000-tal)  1000 heads

401,46

430,05

424,51

180,36

169,49

166,28

33,28

33,39

36,71

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

124,53

135,20

133,53

56,77

53,54

52,12

10,58

10,66

11,63


1)  Ålder under 2 år.  Age under 2 years.

2)  Ålder över 2 år.  Age above 2 years.

3)  I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor.  Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm:  I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.  Note:  The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.

Källa:  Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).  Source:  Regina-slaughter (Slaughter Database of Swedish Board of Agriculture).