Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers


 

 

Jan–mar
Jan–Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

Mar
Mar

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity 

78,3

79,8

86,2

19,8

20,8

22,6

6,8

7,6

8,3


Anm.:  År 2010 uppskattas det att 22,6 % av saluförd kvantitet inte passerade partihandeln.

Note:  For 2010 an estimate of 22.6 % of sold quantity did not go through the wholesale trade.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.