Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1107

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, svin samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tons)


 

Nötkreatur
Cattle

Svin
Pigs

Får och lamm
Sheep and lambs

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgien Belgium

267,2

255,1

256,9

1 056,2

1 082,1

1 123,8

1,2

0,7

2,7

Danmark Denmark

128,4

98,0

103,6

1 707,4

1 583,2

1 666,3

1,6

1,8

1,7

Tyskland Germany

1 209,7

1 172,6

1 182,0

5 114,3

5 253,8

5 443,2

38,6

20,1

19,8

Grekland Greece

56,9

50,8

50,4

119,0

117,6

113,7

72,7

72,0

71,5

Spanien Spain

658,3

476,5

423,0

3 484,4

3 290,6

3 400,9

157,0

124,4

124,8

Frankrike France

1 518,2

1 441,5

1 494,5

2 276,7

2 004,2

2 010,3

110,5

83,3

83,2

Irland Ireland

537,2

513,9

558,4

202,5

195,6

214,2

58,7

55,0

47,8

Italien Italy

1 059,3

1 040,5

1 062,4

1 606,0

1 588,5

1 632,7

57,3

39,6

36,1

Luxemburg Luxembourg

9,8

8,9

9,4

10,0

9,4

9,5

0,0

0,0

0,0

Nederländerna Netherlands

378,4

343,3

342,3

1 317,7

1 275,0

1 288,3

13,6

14,2

13,2

Österrike Austria

221,1

223,6

224,8

525,9

533,4

542,2

7,5

7,1

7,3

Portugal Portugal

108,5

90,0

82,2

381,3

373,4

384,2

11,4

9,5

10,3

Finland Finland

82,5

80,8

81,8

217,1

205,7

203,1

0,8

0,7

0,7

Sverige Sweden

128,8

139,8

136,3

270,8

260,7

262,1

4,6

5,1

4,9

Storbritannien United Kingdom

862,4

849,7

924,4

739,6

720,3

774,5

325,6

302,6

280,9

Cypern Cyprus

4,2

3,0

3,3

59,2

58,1

57,1

3,3

2,8

2,5

Tjeckien Czech Republic

80,0

76,5

74,0

336,5

284,6

275,9

1,8

0,2

0,2

Estland Estonia

14,8

9,5

8,8

39,7

30,8

31,9

0,5

0,1

0,1

Ungern Hungary

32,4

28,8

26,7

460,4

388,7

416,2

0,9

0,2

0,2

Litauen Lithuania

47,6

43,7

42,5

75,9

41,4

54,8

0,5

0,1

0,1

Lettland Latvia

21,4

18,0

16,7

40,7

24,8

23,3

0,6

0,2

0,2

Malta Malta

1,5

1,5

1,4

8,5

7,4

7,0

0,0

0,0

0,1

Polen Poland

381,5

384,4

385,6

1 888,0

1 608,3

1 741,4

1,4

0,8

0,8

Slovenien Slovenia

37,0

35,0

35,5

31,4

24,1

24,9

0,1

0,1

0,1

Slovakien Slovakia

19,8

15,8

13,5

102,4

70,1

68,6

1,0

0,6

0,7

Bulgarien Bulgaria

19,9

4,7

4,0

72,9

38,3

37,4

15,7

6,0

4,4

Rumänien Rumania

190,4

22,4

23,8

455,1

222,1

234,2

58,3

1,4

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-27

8 077,2

7 428,3

7 568,2

22 599,6

21 292,4

22 041,7

945,2

748,6

716,9


Källa:  Eurostat.  Source: Eurostat.