Statens Jordbruksverk                                           11                                                     JO 48 SM 1108