Statens Jordbruksverk                                            1                                                      JO 48 SM 1106