Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1108

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juni
Jan–June

Juni
June

Juni
June

Juni
June

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

915

908

914

443

450

443

69

69

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 187

1 172

1 178

572

580

577

93

91

95

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

193

200

196

32

32

32

1,0 – 2,0 %

521

513

520

253

258

258

40

40

42

< 1,0 %

275

257

246

126

123

122

21

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

96,5

103,9

109,7

50,2

55,9

53,5

10,1

10,7

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

114,2

107,6

103,1

57,0

54,6

52,6

8,9

8,5

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

21,0

23,7

18,6

13,2

9,8

8,2

2,0

1,5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,0

57,6

48,9

35,4

25,6

29,9

5,8

5,1

5,0


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.