Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1109

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies


 

 

  Jan–juli
 Jan–July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet  1000 ton Quantity

2 987

2 933

2 862

1 775

1 715

1 702

245

240

240

Fetthalt (%)  Fat content

4,21

4,24

4,23

4,22

4,21

4,19

4,11

4,05

4,04

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,38

3,40

3,41

3,37

3,38

3,39

3,35

3,32

3,33


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.