Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1109

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–juli
Jan–July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

915

908

914

513

518

506

69

68

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 187

1 172

1 178

666

673

661

94

92

88

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

226

233

229

33

33

31

1,0 – 2,0 %

521

513

520

293

298

294

40

40

38

< 1,0 %

275

257

246

146

142

138

20

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

96,5

103,9

109,7

58,5

64,0

63,2

8,2

8,1

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

114,2

107,6

103,1

66,0

63,3

60,8

9,0

8,7

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

21,0

23,7

18,6

15,0

11,3

9,4

1,8

1,5

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,0

57,6

48,9

41,4

30,2

34,9

6,0

4,6

5,0


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.