Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1110

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–aug
Jan–Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

915

908

914

588

593

579

76

75

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 187

1 172

1 178

766

772

758

100

99

97

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

261

268

263

35

35

34

1,0 – 2,0 %

521

513

520

336

340

337

43

42

43

< 1,0 %

275

257

246

169

163

158

23

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

96,5

103,9

109,7

66,6

72,5

71,7

8,1

8,5

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

114,2

107,6

103,1

74,4

71,9

69,3

8,5

8,6

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

21,0

23,7

18,6

16,5

12,6

11,3

1,5

1,2

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,0

57,6

48,9

46,2

34,4

38,5

4,8

4,2

3,6


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.