Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-juli
Jan-July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

1 814

1 771

1 775

248

252

245

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,20

4,19

4,22

4,09

4,08

4,11

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,39

3,34

3,37

3,35

3,32

3,35


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.