Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0909

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-juli
Jan-July

Juli
July

Juli
July

Juli
July

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

533

525

509

68

69

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

689

686

666

91

93

94

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

221

224

226

31

32

34

1,0 - 2,0 %

503

519

521

300

299

293

39

40

40

< 1,0 %

315

287

275

167

163

146

21

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

54,2

55,9

58,5

6,8

7,5

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

66,6

68,3

64,3

8,8

9,7

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

12,7

12,7

15,0

1,5

1,4

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

34,3

34,1

41,4

5,2

5,6

6,0


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.