Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-aug
Jan-Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

2 054

2 018

2 015

240

247

240

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,19

4,17

4,21

4,10

4,04

4,12

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,39

3,34

3,38

3,38

3,37

3,39


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.