Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0910

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-aug
Jan-Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

Aug
Aug

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

611

600

585

79

75

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

793

785

766

104

99

100

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

256

257

261

34

33

35

1,0 - 2,0 %

503

519

521

345

343

336

44

44

43

< 1,0 %

315

287

275

192

186

169

25

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

61,8

63,4

66,6

7,6

7,6

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

75,3

77,5

72,4

8,6

9,2

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

14,2

14,1

16,5

1,5

1,4

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

37,9

38,8

46,2

3,6

4,7

4,9


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.