Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-sep
Jan-Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

2 283

2 255

2 242

229

237

227

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,19

4,18

4,21

4,24

4,21

4,22

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,39

3,36

3,38

3,45

3,46

3,45


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.