Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0911

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-sep
Jan-Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

687

678

662

75

78

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

890

887

866

97

101

101

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

287

290

295

31

34

35

1,0 - 2,0 %

503

519

521

387

387

379

43

45

43

< 1,0 %

315

287

275

216

209

192

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

68,9

71,0

74,5

7,1

7,5

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

83,3

86,6

80,7

8,0

9,2

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

15,7

15,6

18,0

1,5

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

41,5

42,7

49,3

3,6

3,9

3,1


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.