Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-okt
Jan-Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1000 ton Quantity

3 130

2 986

2 981

2 515

2 497

2 469

232

242

228

Fetthalt (%) Fat content

4,22

4,23

4,21

4,21

4,19

4,22

4,34

4,31

4,37

Proteinhalt (%) Protein
content

3,38

3,40

3,38

3,40

3,37

3,40

3,45

3,49

3,51


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.