Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 0912

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)

 

 

Jan-okt
Jan-Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2006

2007

2008

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
Drinking milk, total

954

926

915

768

760

746

81

82

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
Drinking milk and
acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

1 219

1 191

1 187

994

992

973

104

105

105

Därav Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

401

385

390

320

325

332

34

34

36

1,0 - 2,0 %

503

519

521

433

434

426

46

47

46

< 1,0 %

315

287

275

241

233

215

25

24

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde Cream

90,4

94,1

96,5

76,8

79,3

83,7

7,9

8,3

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost Cheese

118,9

108,8

114,2

92,2

95,9

91,3

8,9

9,3

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör Butter

26,1

21,4

21,0

17,4

17,5

19,8

1,7

1,9

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver Milk powder

49,5

51,7

57,0

44,3

46,8

51,4

2,9

4,1

2,1


Källa: Svensk Mjölk. Source: Swedish Dairy Association.