Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1111

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–sep
Jan–Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

Sep
Sep

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

915

908

914

666

671

653

78

78

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 187

1 172

1 178

867

872

854

101

100

95

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

296

303

296

35

34

33

1,0 – 2,0 %

521

513

520

379

385

380

44

45

43

< 1,0 %

275

257

246

192

184

178

23

21

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

96,5

103,9

109,7

74,5

80,9

80,9

7,9

8,4

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

114,2

107,6

103,1

83,2

79,9

77,7

8,7

8,0

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

21,0

23,7

18,6

18,0

14,4

12,8

1,5

1,8

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,0

57,6

48,9

49,3

38,3

41,2

3,1

3,9

2,7


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.