Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1112

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–okt
Jan–Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

Okt
Oct

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

915

908

914

749

751

726

83

80

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 187

1 172

1 178

972

974

949

105

102

94

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

331

338

329

36

35

32

1,0 – 2,0 %

521

513

520

426

431

423

46

46

42

< 1,0 %

275

257

246

215

205

197

23

21

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

96,5

103,9

109,7

83,4

89,8

89,6

8,9

8,9

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

114,2

107,6

103,1

91,5

88,4

86,4

8,3

8,5

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

21,0

23,7

18,6

19,8

15,1

14,6

1,8

0,7

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,0

57,6

48,9

51,4

40,8

43,7

2,1

2,5

2,6


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.