Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–nov
Jan–Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

Nov
Nov

 

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

915

908

914

827

831

802

78

79

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 187

1 172

1 178

1 071

1 074

1 045

99

101

95

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

390

402

412

366

372

364

35

35

34

1,0 – 2,0 %

521

513

520

469

475

465

43

44

42

< 1,0 %

275

257

246

236

227

216

21

21

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

96,5

103,9

109,7

92,0

98,6

99,0

8,6

8,9

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

114,2

107,6

103,1

99,5

95,9

94,6

8,0

7,5

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

21,0

23,7

18,6

21,9

17,0

15,9

2,1

1,9

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,0

57,6

48,9

54,0

44,7

46,5

2,6

3,9

2,7


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.