Statens Jordbruksverk                                                         1                                                                 JO 48 SM 1106