Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–dec
Jan–Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

Dec
Dec

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

875

908

914

875

81

84

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 138

1 172

1 178

1 138

101

103

93

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

397

402

412

397

36

39

33

1,0 – 2,0 %

513

520

506

513

520

506

44

45

42

< 1,0 %

257

246

234

257

246

234

20

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

103,9

109,7

109,9

12,0

11,1

10,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,2

107,6

103,1

103,2

8,1

7,3

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

23,7

18,6

17,3

1,8

1,6

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

57,6

48,9

50,7

3,6

4,3

4,2


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.