Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

Jan
Jan

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

77

78

73

77

78

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

97

98

94

97

98

94

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

33

33

32

33

33

32

1,0 – 2,0 %

513

520

506

44

44

43

44

44

43

< 1,0 %

257

246

234

20

20

19

20

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

9,0

8,7

9,0

9,0

8,7

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

9,1

9,1

8,5

9,1

9,1

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

1,6

1,7

1,4

1,6

1,7

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

3,3

3,5

5,7

3,3

3,5

5,7


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.