Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1204

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–Feb
Jan–Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

148

150

143

72

73

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

188

190

183

91

93

89

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

64

65

63

32

32

31

1,0 – 2,0 %

513

520

506

85

86

83

41

42

41

< 1,0 %

257

246

234

38

39

37

19

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

17,8

17,4

18,4

8,9

8,7

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

17,6

17,5

16,6

8,5

8,4

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

3,0

2,9

2,5

1,4

1,2

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

7,0

8,1

11,1

3,7

4,6

5,4


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.