Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1206

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tons)


 

 

 Jan–apr
Jan–Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

Apr
Apr

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk, totalt
    Drinking milk, total

908

914

877

304

299

291

76

72

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt  Total

1 172

1 178

1 139

389

385

374

99

95

90

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

402

412

399

133

131

128

33

32

31

1,0 – 2,0 %

513

520

506

175

173

172

43

42

40

< 1,0 %

257

246

234

81

80

74

22

20

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

103,9

109,7

109,9

36,2

36,2

37,3

8,3

9,5

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

107,6

103,1

103,3

36,9

34,8

33,7

9,5

8,5

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

23,7

18,6

17,3

6,7

5,9

5,8

2,0

1,4

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

57,6

48,9

50,7

15,8

19,4

23,7

4,4

5,8

6,5


Källa:  Svensk Mjölk.  Source:  Swedish Dairy Association.