Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1206

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg

5. Eggs delivered to wholesalers


 

 

Jan–feb
Jan–Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

Feb
Feb

 

2009

2010

2011

2010

2011

2012

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet 1 000 ton Quantity 

79,8

86,2

91,7

13,2

14,4

15,6

6,4

6,7

7,8


Anm.:  År 2011 uppskattas det att 21,0 % av saluförd kvantitet inte passerade partihandeln.

Note:  For 2011 an estimate of 21.0 % of sold quantity did not go through the wholesale trade.

Källa:  Svenska Ägg.  Source:  Swedish Egg & Poultry Association.